เวปบอร์ดร้านซ่อมไทย - ศูนย์รวมร้านซ่อมและคลังแห่งความรู้ทางด้านอิเล็คทรอนิคส์จากเพื่อนช่างทั่วประเทศ...

รวมวงจร TV PJTV LCD LED DVD มินิคอมโป => รวมวงจร มินิคอมโป DVD และ Bluray Disc => ข้อความที่เริ่มโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 01:40:01 AMหัวข้อ: รวมวงจร คอมโป SONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 01:40:01 AM
CDX-V2800 เป็นของรถยนต์ครับตัวนี้


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 01:42:13 AM
CFD-S20CP เป็นวิทยุหูหิ้วนะครับ


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 01:57:30 AM
FH-CX65_MHC-__HCD-H605


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 02:08:33 AM
HCD-CPX22/NXM3


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 02:58:00 AM
HCD-LV60 มีทั้งหมด 5 part


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 03:04:53 AM
HCD-LV60 part 3-4


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 03:07:17 AM
HCD-LV60 part 5 สุดท้าย โหลดให้ครบนะครับ


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 03:19:03 AM
HCD-DP900D V.1.2 มีทั้งหมด 4 part


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 03:23:43 AM
HCD-DP900D V.1.2 __part 3-4 ครับโหลดให้ครบ


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 11:13:07 AM
HCD-DR7AV/XB800AV


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 11:26:48 AM
HCD-FL5D มีทั้งหมด 4 part


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 11:36:21 AM
็HCD-FL5D part 3-4 โหลดให้ครบนะครับ


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 11:45:42 AM
็HCD-GN77D ส่วนเพาเวอร์แอมป์


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 11:53:21 AM
็HCD-GN77D ส่วนหลัก


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 11:57:22 AM
็HCD-GN77D ส่วน CD


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 12:01:45 PM
็HCD-GN88D 


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 12:09:02 PM
HCD-GNZ7D_GNZ8D_GNZ9D


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 12:18:53 PM
HCD-GR7 มี 2part ครับ


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 12:26:26 PM
HCD-GRX30/GRX30J/R550/RXD5


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 01:17:26 PM
HCD-GRX90AV/RXD10AV


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 01:38:21 PM
้HCD-H881/H881D


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 01:42:10 PM
HCD-H991AV


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 01:44:23 PM
HCD-NXM4D


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 01:48:23 PM
HCD-RV2/RV5/RV6


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 02:04:19 PM
HCD-RV7/RV8


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 02:10:17 PM
HCD-RV22


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 02:14:15 PM
HCD-RV777D/RV888D/RV999D


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 02:18:38 PM
HCD-V515


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 02:21:01 PM
HCD-VP800AV


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 02:23:38 PM
HCD-VX3A


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 02:26:44 PM
HCD-VX33


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 02:34:52 PM
HCD-VX55


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 02:45:47 PM
HCD-VX77/VX77J มี 2 part ครับ


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 02:50:49 PM
HCD-VX77 part 2


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 02:58:51 PM
HCD-VX222 มีทั้งหมด 3 part


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 03:04:11 PM
HCD-VX222 part2-3 โหลดใ้ห้ครบนะครับ


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 03:08:43 PM
็HCD-VX333


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 03:10:47 PM
HTS-H311


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 03:14:06 PM
็HCD-DZ555K/DZ556KB/DZ750K


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 03:17:07 PM
HCD-VX555


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 03:21:06 PM
HCD-VZ30AV


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 03:29:09 PM
HCD-W55


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 03:30:07 PM
HST-A20/LBT-A20


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 03:33:53 PM
HCD-AZ3D V.1.1 มีทั้งหมด 3 part


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 03:38:45 PM
HCD-AZ3D V.1.1part 2-3 โหลดให้ครบนะครับ


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 03:44:30 PM
HCD-DZ20  V.1.2


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 03:55:03 PM
HCD-GN70V V.1.0


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 04:06:43 PM
HCD-V515


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 04:10:20 PM
HCD-GNV99D/GNV111D มี 2 part


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 04:12:45 PM
HCD-GNV99D/GNV111D part2 โหลดให้ครบ


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 04:26:24 PM
HCD-GRX70/GRX70J/RDX80


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 04:33:00 PM
HCD-RV20/RV50/RV60


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 04:40:10 PM
HCD-RV222 V.1.1


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 04:43:09 PM
STR-H100


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: ธวัชชัย(จรัญฯ13) ที่ 05 ก.พ. 2011, 04:45:54 PM
STR-W77


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโป SONY
เริ่มหัวข้อโดย: Pc อิเล็คฯ ที่ 17 พ.ค. 2011, 10:47:40 AM
HCD-DX2D  


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโป SONY
เริ่มหัวข้อโดย: darkmany ที่ 19 มิ.ย. 2012, 04:09:14 PM
ขอบคุณนะ พี่ร้านข้างๆถามผมอยู่พอดีเลย m1


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโป SONY
เริ่มหัวข้อโดย: gee ที่ 19 มิ.ย. 2012, 04:54:34 PM
โหลดยังไงครับอยากได้


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: suwit chaisupan ที่ 06 ม.ค. 2014, 04:40:57 PM
็HCD-FL5D part 3-4 โหลดให้ครบนะครับ


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโป SONY
เริ่มหัวข้อโดย: neungnoi ที่ 29 เม.ย. 2014, 10:57:55 PM
ขอโหลดวงจร HCD GNV99D ตอนนี้หัดซ่อมรุ่นนี้อยู่ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโป SONY
เริ่มหัวข้อโดย: witoonsp ที่ 07 พ.ค. 2014, 09:10:06 AM
ที่ไหนขายคู่มือซ่อมมินิคอมโปบ้างไหมครับ
 m0023


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโป SONY
เริ่มหัวข้อโดย: toonssk ที่ 09 พ.ค. 2014, 01:06:02 PM
รบกวนขอวงจร มินิคอมโป SONY  รุ่น HCD-GRX80   ท่านใดมีช่วยทีครับ

 m1 m1 1115438_4091315 1115438_4091315


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโป SONY
เริ่มหัวข้อโดย: patipan ที่ 13 ก.ย. 2014, 05:20:40 PM
อยากได้วงจร sony รุ่น hcd v515   RR17 RR17 RR17


หัวข้อ: Re: รวมวงจร คอมโปSONY
เริ่มหัวข้อโดย: Egle22 ที่ 09 ก.ย. 2015, 09:55:01 AM
HCD-VX33
m1